Bright Today

Bright Today

Website

เป้าหมาย


“ชีวิตดี ดูไบรท์ ทีวี ข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ” เว็บไซต์สำนักข่าวที่ถูกต้อง แม่นยำ มีการแสดงผลข้อมูลที่สมบูรณ์ใช้งานได้ง่ายกับทุกวัย วิธีออกแบบเว็บไซต์ข่าวที่ต้องให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือ ผสานกับการออกแบบ UX/UI ที่ต้องเรียบง่าย จุดยากของเว็บไซต์ที่มีบทความหลากหลายคือการวางโครงสร้างของเว็บไซต์ ที่จะต้องทำการแบ่งแยกหมวดหมู่ให้ถูกต้อง

ออกแบบเพื่อ “ทุกคน”

เราได้ใช้แนวทางการออกแบบ User Centric Design คือการออกแบบเว็บไซต์โดยมองผู้ใช้ เป็นศูนย์กลาง เราได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มต่างๆ หลากหลายกลุ่มเพื่อมาสร้าง Flow รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ ข้อดีของการใช้ User Centric Design ทำให้เว็บไซต์ถูกออกแบบมาเพื่อ “ทุกคน” อย่างได้ผล อีกหนึ่งโจทย์ของทีมออกแบบคือทำเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ใช้งานง่าย สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ของ Bright Today ออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุด

รับการตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์

เริ่มพัฒนาธุรกิจของคุณวันนี้