CP

CP ALL Public Company Limited

Website

เป้าหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

จึงจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรออกไป ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุน (Investor relations) ที่ง่ายต่อการอ่านและค้นหาข้อมูล

เว็บไซต์องค์กรที่ดีไม่ใช่เน้นเพียงการ “สื่อสาร” ภาพลักษณ์ออกไป แต่จะต้องเป็น “คลังข้อมูล ให้กับองค์กรนั้นได้ด้วย

หา Pain point ให้เจอ

เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ก่อนจะปรับเปลี่ยนใหม่ จุดสำคัญที่ทีมเราและลูกค้าต้องเห็นตรงกันคือการหา Pain point ให้เจอ เพราะการทำเว็บไซต์ใหม่คือการแก้ปัญหา เมื่อเราแก้ไขปัญหาจะทำให้เว็บไซต์ดีขึ้น ตรงใจผู้ใช้งานมากขึ้น สำหรับเว็บไซต์ CP ALL ทางทีมค้นพบ Pain point หลักอยู่ 3 จุดคือ การแสดงผล, การจัดวางข้อมูล, รูปแบบดีไซน์ เมื่อ Pain point ที่ทีมงานและลูกค้าเห็นตรงกันจึงเกิดเป็น Challenge ใหม่ที่ทีมจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ดีที่สุดแก้ไขปัญหาออกไปให้ได้มากที่สุด

โครงสร้างเว็บไซต์

โครงสร้างข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ภายเว็บไซต์เปรียบเสมือนโครงสร้างอาคารที่ต้องแข็งแรง ทำให้ข้อมูลสำคัญก็ไม่ต่างกับเสาที่เอาไว้ค้ำโครงสร้างอื่น การเข้าถึงหน้าในแต่ละหน้าหรือฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์ล้วนมาจากการวิเคราะห์โครงสร้างใหม่อย่างเป็นระบบจะทำให้การต่อเติมส่วนต่างๆ ภายหลังนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น การ “รื้อ” โครงสร้างของเว็บไซต์เก่าเป็นรูปแบบใหม่เกิดขึ้นได้ในทุกโปรเจค เนื่องจากผู้ใช้งานมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเสมอ จะเป็นอย่างไรถ้าข้อมูลบางกลุ่มที่ผู้ใช้ชอบอ่านกลับเข้าไปอยู่ในจุดลึกสุดของเว็บไซต์ ทำให้นักออกแบบต้องใส่ใจกับโครงสร้างเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เพราะถ้าผิดพลาดจะกระทบต่อการทำงานทั้งหมด

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลชุดไหนที่ผู้ใช้งาน “ชื่นชอบ” คำตอบจะอยู่ที่เครื่องมือ Google Analytics ที่เป็นพื้นฐานทุกเว็บไซต์ต้องมีนั่นเอง เพราะ Google Analytics จะบอกได้ว่าผู้ใช้งาน “ชื่นชอบ” เข้าไปอ่านข้อมูลในหน้าไหน

สื่อสารใหม่

เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารขององค์กร โดยยึดถือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง และมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

ทำให้ข้อความรวมไปถึงรูปภาพของเว็บไซต์จะต้องสามารถสื่อสารความคิดขององค์กรออกไปได้ ภาพที่ใช้จะต้องมีความหมายเกี่ยวกับ ชุมชน ครอบครัว ความมุ่งมั่น การเติบโต เป็นโจทย์ให้ทีมออกแบบหาภาพที่ตรงกับความต้องการขององค์กรมาให้ได้

ใส่อัตลักษณ์ในงานออกแบบ

อีกหนึ่งโจทย์ของทีมออกแบบคือการแทรกอัตลักษณ์ขององค์กรเข้าไปในงานออกแบบทุกงาน ไม่ว่าจะเป็น สี รูปทรง เช่นในงานของ CP All เราทำการแทรกรูปมุมโค้งที่ถอดมาจากโลโก้มาเป็นองค์ประกอบในงานออกแบบของเราเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ขององค์กรออกมาได้อย่างเด่นชัดมากขึ้น

โครงสร้างเข้าใจ “ง่าย”

หลายคนสงสัยว่าในขั้นตอนการทำเว็บไซต์ทำไมเราถึงออกแบบหน้าข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างเดียวกัน เพราะเรามองภาพไปยังอนาคตถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มข้อมูลบางอย่างขึ้นมา ถ้าเราไม่ทำการวางโครงสร้างเอาไว้จะทำให้การเพิ่มหน้าเพียงหน้าเดียวทำได้ยุ่งยากซับซ้อน

แต่การออกแบบโครงสร้างที่เข้าใจง่าย ผู้ดูแลสามารถนำไปสร้าง – แก้ไขเว็บไซต์ได้ง่าย เพราะเราเชื่อว่าเว็บไซต์ในสมัยใหม่จะต้องมีการ เพิ่ม-ลด ข้อมูลตามความเหมาะสม ทำให้การวางโครงสร้างของงานออกแบบและระบบเป็นเรื่องสำคัญ

Mobile คือสิ่งสำคัญ

หลายคนคงรู้อยู่แล้วว่าจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การทำเว็บไซต์ในยุคสมัยนี้ ต้องให้ความสำคัญกับการแสดงผลได้ในทุกขนาดหน้าจอหรือที่เรียกว่า (Responsive) จะเป็นอย่างไร ? ถ้าผู้ใช้งานพบว่าเว็บไซต์ของคุณไม่รองรับการแสดงผลบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สิ่งที่ผู้ใช้งานทำคือกด “ปิด” เว็บไซต์ของคุณภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาทีนั่นเอง

รับการตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์

เริ่มพัฒนาธุรกิจของคุณวันนี้