Food Factors

เป้าหมาย

‘อาหาร’ เป็นปัจจัยแรกสุดในปัจจัย 4 ซึ่งสําคัญยิ่งในการดํารงชีพของมนุษย์ ฟู้ด แฟคเตอร์ จํากัด จึงใส่ใจและมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย ใส่ความพิถีพิถันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่เปี่ยมคุณภาพและดีเลิศ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถเชิดชูในตลาดอาหาร โลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

  • ออกแบบเว็บไซต์ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ พร้อมด้วยการจัดวางข้อมูลองค์กรที่ครบถ้วน รูปแบบดีไซน์จะต้องสื่อสารถึงภาพลักษณ์ของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่
  • วางรูปแบบการสื่อสารของเว็บไซต์ใหม่ที่มีความทันสมัยใช้งานได้ง่าย สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย
  • จัดทำระบบหลังบ้านที่เป็นมิตรกับผู้ดูแล มีความปลอดภัยดูแลได้ง่าย ระบบหลังบ้านต้องเป็นส่วนช่วยเหลือทีมดูแล ไม่ใช่เพิ่มงานให้ทีมดูแล
  • แสดงผลข้อมูลได้ในทุกขนาดหน้าจอ

Food Factors Style Guide

สิ่งสำคัญในงานออกแบบเว็บไซต์คือการออกแบบให้เป็นไปตาม CI Book ที่แบรนด์กำหนด ทำให้การกำหนดค่าสี รูปแบบฟ้อนต์ที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนอับดับแรกๆ ของการทำเว็บไซต์ เพื่อกำหนดค่าต่างๆ ให้เป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้อง เราชื่นชอบในการออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถดึงดูดอัตลักษณ์องค์กรออกมาให้ได้อย่างเด่นชัด เพราะเราเชื่อว่าเว็บไซต์แต่ละชิ้นจะต้องมีความแตกต่างกันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำของผู้ใข้งาน

รูปภาพสื่อความหมาย

การเลือกใช้ภาพเป็นโจทย์สำคัญในการทำเว็บไซต์ Food Factors เพราะรูปภาพที่ดีจะสื่อสารความหมายออกมา โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ที่จะต้องสื่อสารถึงรสชาติที่ดี อาหารที่มีคุณภาพ รวมไปถึงกรรมวิธีในการปรุงแต่งอาหารให้ออกมามีคุณภาพดีที่สุด

ตอกย้ำอัตลักษณ์ผ่านรูปทรง

เลือกใช้รูปทรงที่ถอดแบบมาจากโลโก้ เพื่อตอกย้ำอัตลักษณ์ผ่านองค์ประกอบหลายส่วนบนเว็บไซต์ ในการทำเว็บไซต์หนึ่งสิ่งที่เราเน้นยำคือการสื่อสารตัวตนขององค์กรออกมาให้ได้มากที่สุด การนำรูปทรงต่างๆ มาใช้เป็นการช่วยสร้างจุดเด่นให้กับเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี

แสดงผลทุกขนาดหน้าจอ

เว็บไซต์แบบ Responsive เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำเว็บไซต์ในทุกวันนี้ เพราะผู้ใช้งานส่วนใหญ่เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าขอที่แตกต่างกัน

รับการตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์จากเรา

เริ่มพัฒนาธุรกิจของคุณวันนี้