Jaymart

Jaymart Corporate

Website

เป้าหมาย

เจมาร์ท ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกด้วย Synergy และนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน เจมาร์ท ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง ซึ่งลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายมือถือ ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง ธุรกิจติดตามหนี้ด้อยคุณภาพและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล และลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพต่างๆ

  • ออกแบบเว็บไซต์ที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ พร้อมด้วยการจัดวางข้อมูลองค์กรที่ครบถ้วน รูปแบบดีไซน์จะต้องสื่อสารถึงภาพลักษณ์ของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่
  • วางรูปแบบการสื่อสารของเว็บไซต์ใหม่ที่มีความทันสมัยใช้งานได้ง่าย สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มวัย
  • จัดทำระบบหลังบ้านที่เป็นมิตรกับผู้ดูแล มีความปลอดภัยดูแลได้ง่าย ระบบหลังบ้านต้องเป็นส่วนช่วยเหลือทีมดูแล ไม่ใช่เพิ่มงานให้ทีมดูแล

Scope of work

Website UX/UI Design

ออกแบบดีไซน์ของเว็บไซต์ใหม่ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น

Responsive Design

ทำเว็บไซต์ให้แสดงผลได้ในทุกขนาดหน้าจอ ตามพฤติกรรมผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป

Backend Development

จัดทำระบบจัดการข้อมูลใหม่ ให้ใช้งานได้ง่าย ไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ดูแลระบบ

NEW WEBSITE ARCHITECTURE

ออกแบบรากฐานของเว็บไซต์ใหม่ การออกแบบสถาปัตยกรรมเว็บไซต์จะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์จากทีม UX เพื่อให้เว็บไซต์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน เว็บไซต์แต่ละงานผู้ใช้งานจะมี User Journey ที่ไม่เหมือนกันทำให้กลยุทธ์ที่นำมาใช้จะแตกต่างกัน โดยเว็บไซต์ Jaymart ได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภท เพื่อให้มีข้อมูลที่ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน

ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์

ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตลักษณ์องค์กรเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ทีมออกแบบให้ความสำคัญอย่างมาก เราชื่นชอบในการออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถดึงดูดอัตลักษณ์องค์กรออกมาให้ได้อย่างเด่นชัด เพราะเราเชื่อว่าเว็บไซต์แต่ละชิ้นจะต้องมีความแตกต่างกันเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำของผู้ใข้งาน

ทีมออกแบบได้ทำการออกแบบเว็บไซต์โดยดึงเอา สีแดง ที่มีความโดดเด่นขององค์กรมาใช้ร่วมกับโทนสีขาวของเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงกับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม และอีกจุดที่ทีมออกแบบให้ความสำคัญมากคือเนวิเกชั่นที่เราดึงเอาเอกลักษณ์ของโลโก Jaymart มาใช้งาน ทีมออกแบบได้ทำการออกแบบเนวิเกชั่นมา 3 รูปแบบ เพื่อเลือกเพียง 1 รูปแบบที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด

รองรับการแสดงผลทุกขนาดหน้าจอ

สถิติผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกค้าเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณผ่านทางอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์แบบเดิมมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทีมพัฒนาต้องทำเว็บไซต์ให้รองรับกับทุกขนาดหน้าจอ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการทำเว็บไซต์ในยุคปัจจุบันที่ต้องออกแบบดีไซน์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

รับการตรวจสอบคุณภาพเว็บไซต์จากเรา

เริ่มพัฒนาธุรกิจของคุณวันนี้