คู่มือวิเคราะห์ประสิทธิภาพเว็บไซต์


แจกฟรี E-book คู่มือวิเคราะห์ประสิทธิภาพเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ประสิทธิภาพไม่ดีเป็นเหมือนระเบิดเวลา ที่รอสร้างความเสียหายให้คุณอยู่ ตรวจสอบประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณกับคู่มือของเรา ถ้าคุณพบว่าเว็บไซต์ของคุณมีปัญหาหลายข้อแสดงว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ถ้าคุณต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ ปรึกษาเราได้เลย

คู่มือวิเคราะห์ประสิทธิภาพเว็บไซต์ เหมาะกับใคร?

ถ้าคุณมีเว็บไซต์ที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือ มีเว็บไซต์ที่ถูกพัฒนามาไม่ดีพอ คู่มือวิเคราะห์ประสิทธิภาพเว็บไซต์
จะช่วยวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์ของคุณควรปรับปรุงหรือไม่

คู่มือนี้ช่วยวิเคราะห์อะไรให้คุณ

  • ถ้าคุณพบว่าคุณต้องทำเครื่องหมายที่ “ไม่” จำนวนหลายข้อ แสดงว่าเว็บไซต์ของคุณกำลังมีปัญหา
  • ถ้าคุณพบว่าคุณต้องทำเครื่องหมายที่ “ไม่” ในหัวข้อความสำคัญสูง แสดงว่าคุณต้องรีบปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ

กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด
คู่มือวิเคราะห์ประสิทธิภาพเว็บไซต์