Website Starter Kit คู่มือสร้างเว็บไซต์ใหม่ฉบับสมบูรณ์

คู่มือสร้างเว็บไซต์


แจกฟรี E-book คู่มือสร้างเว็บไซต์
ฉบับสมบูรณ์

การสร้างเว็บไซต์คือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้กับธุรกิจและองค์กรในยุคใหม่ เว็บไซต์ที่ดีต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจหลักการสร้างเว็บไซต์ถูกต้อง ในหนังสือ คู่มือสร้างเว็บไซต์ เล่มนี้เราจะบอกสิ่งที่ คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวิธีการดูแลให้เว็บไซต์มีคุณภาพอยู่เสมอ

Website Starter Kit คู่มือสร้างเว็บไซต์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
เหมาะกับใคร?

ถ้าธุรกิจหรือองค์กรของคุณมี “เป้าหมาย” ในการทำเว็บไซต์ใหม่ให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของคุณหลงรัก
สิ่งที่คุณ “ควรรู้” ก่อนสร้างเว็บไซต์ใหม่พวกเรารวบรวมไว้ให้ในหนังสือเล่มนี้หมดแล้ว

เนื้อหาภายใน E-book

 • INTRO
  เว็บไซต์ที่ดีเป็นไรอย่างเราต้องรู้พื้นฐานอะไรก่อนการสร้างเว็บไซต์บ้าง
 • PLAN
  การสร้างเว็บไซต์ที่ดีต้องมาจากการวางแผนที่ดี เพราะการวางรากฐานทั้งในเรื่องของงานดีไซน์และระบบนั้นสำคัญเป็นอย่างมาก
 • DESIGN
  เว็บไซต์ทีสวยงามจะต้องดึงเอาจุดเด่นของธุรกิตและองค์กรคุณออกมา รวมถึงต้องรู้จักการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานด้วย
 • DEVELOPMENT
  ระบบเว็บไซต์ที่ดีต้องใช้งานง่ายและปลอดภัย สามารถใช้งานได้ตามเทคโนโลยีในปัจจุบันและไม่ตกยุคง่ายๆ
 • MARKETING
  จะทำเว็บไซต์ไปทำไม ถ้าไม่มีคนใช้งานและเราปราศจากรายได้จากการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา
 • MAINTENANCE
  วิธีการดูแลรักษาเว็บไซต์ให้ถูกวิธีห่างไกลจากปัญหาและแฮกเกอร์

กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด
คู่มือวิเคราะห์ประสิทธิภาพเว็บไซต์