fbpx

Hotta Fusion

Website Design & Development

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ CP ALL เว็บไซต์บริษัทขนาดใหญ่ที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามมีความเป็นมืออาชีพให้กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อเดือน

ตัวเว็บไซต์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับกลุ่มผู้ใช้งานที่หลากหลายเช่น กลุ่มนักลงทุน กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มผู้ที่สนใจสมัครงาน รวมไปถึงผู้ใช้งานทั่วไป

เว็บไซต์ยังมีฟังก์ชั่นรองรับนักลงทุนสามารถดูราคาหุ้นและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนได้ เป็นมาตรฐานของเว็บไซต์มหาชนที่ต้องมีข้อมูลต่างๆ ที่ครบถ้วนตามกฎหมาย

เลือกดู แพ็คเกจทำเว็บไซต์
ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

พูดคุยกับเรา